Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 05 października 2020 19:55

Loga Fundusze Europejskie Program Refionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ZAPRASZA
RODZINY ZASTĘPCZE na warsztaty dotyczące

  • porzucenia

które odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
Zapisy i informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Dodzina na tle muru na drewnianej podłodze, mężczyzna trzyma 2 elementy w formie dachu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Nazwa projektu „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”

 

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

ZAPRASZA

RODZINY ZASTĘPCZE na warsztaty dotyczące

  • porzucenia

które odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

Zapisy i informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Nazwa projektu „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”

 

Oferta PORT Mazowsze punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 29 września 2020 18:44

 

plakat PORT Mazowsze

Oferta PORT Mazowsze

punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

 

    Formy pracy indywidualnej

  1. Konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych - będą służyły nawiązaniu kontaktu, kontraktu, głębszemu poznaniu osoby i zgłoszonych przez nią problemów oraz dalszej współpracy w ich rozwiązaniu. Będą to konsultacje Specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną oraz przy stwierdzonej potrzebie z: lekarzem psychiatrą ( diagnoza psychiatryczna i pomoc niezbędna w części przypadków); seksuologiem (diagnoza i terapia dzieci po przemocy); prawnikiem (pomoc w kwestiach prawnych).
  2. Terapia indywidualna dla dzieci i dorosłych - regularne spotkania terapeutyczne wskazane są w celu osiągnięcia głębszej zamiany w funkcjonowaniu osoby.

 

Więcej: Oferta PORT Mazowsze punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

   

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 września 2020 07:07

Logo PFRONNadal można składać wnioski w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Informujemy, że Zarząd PFRON do 15 października 2020 r. wydłużył terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III  programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Więcej: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

   

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 sierpnia 2020 10:17

Ulotka4_przycisk_sieci_zycia


Logo Krajowego Sztabu RatownictwaKrajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,...kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem  wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć.  Nie liczyć na to, że nam i naszym bliskim nic złego nigdy się nie przytrafi. Warto wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i tych, których kochamy. Warto spać spokojnie.

Więcej: Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

   

Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 sierpnia 2020 17:01

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv; Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii.

Więcej: Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

   

Dobry Start

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 05 sierpnia 2020 15:43

Logo Dobry StartDobry Start - świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
od 01 sierpnia 2020 r. zapraszamy do składania wniosków w tradycyjnej papierowej formie.

 

[LINK] - Wzór wniosku o świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

 

 

   

Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 04 sierpnia 2020 16:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II - program ma na celu pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym /zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W ramach programu można uzyskać  dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  • Opłatę za naukę (czesne)
  • Dodatek do pokrycia kosztów kształcenia
  • Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Nabór wniosków w semestrze 2020/2021 trwa od 1 sierpnia do 10 października 2020 r.

Wnioski  można składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną  do tego celu platformę SOW

Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/

Zapraszamy i zachęcamy osoby, które korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania w ramach  Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” do składania wniosków w formie elektronicznej.  Wymagane załączniki (zaświadczenie z uczelni , oświadczenie o dochodach itd.) należy pobrać i w formie skanu dołączyć do wniosku poprzez platformę SOW.

Pełna informacja na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki na temat zakładania konta oraz wypełnienie i wysłanie wniosków: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających  z systemu tel.  800 889 777

Połączenie jest bezpłatne, należy dzwonić w godzinach od 9.00 do 17.00

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Pomocne linki:
Profil zaufany:  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
Podpis elektroniczny https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Aktywny Samorząd 2020” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.

   

Strona 3 z 29