Klub Lidera

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 15 lutego 2017 17:37

Drukuj

 

Prowadzący spotkania Julian Włodarczyk mówił o korzyściach wynikających z uczestnictwa
w projekcie „Czas na zmiany”. O możliwościach zdobycia nowych umiejętności, przygotowania do zawodu, uczestnictwa w kursach zawodowych, a także o pracy  związanej z udziałem w projekcie.
O planowanych warsztatach m.in. o Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych,  który nauczy lepszego komunikowania się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pracy w grupie, optymizmu i asertywności. Dzięki zajęciom m.in. z tutoringu uczestnicy projektu będą mieli szansę rozwijać swoje kompetencje, poszerzyć możliwość działania  a także stać się świadomym własnych umiejętności i je wykorzystywać. Prowadzący poinformował o możliwości korzystania z poradnictwa psychologicznego podczas trwania projektu.

Julian Włodarczyk opowiedział zebranym o planowanych działaniach w zakresie aktywizacji społeczno- zdrowotnej w ramach której będą odbywały się następujące działania:

Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, byli zainteresowani planowanymi działaniami. Poruszali również obawy związane z koniecznością uczestnictwa w systematycznych spotkaniach oraz mówili
o lękach i problemach jakich obawiają się w związku z uczestnictwem w projekcie.

Zajęcia klub lidera - zdjęcie 1 Zajęcia klub lidera - zdjęcie 1