Rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia

Wpisany przez Źródło - strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu środa, 19 listopada 2008 08:22

Drukuj

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość lepszego poznania własnych możliwości i ograniczeń, zasad komunikacji i negocjacji, poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem, uczyli się optymizmu, kreatywności oraz wytwarzania w sobie motywacji do działania. Ważnym elementem szkolenia było poznanie sposobów przezwyciężania lęku przed porażką, co w wypadku osób niepełnosprawnych jest najczęstszą przyczyną bierności. Oprócz tego każdy uczestnik projektu bierze udział w kursach doskonalących w wybranych przez siebie zawodach.

zdjęcie 01

Przypomnijmy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego uczestnikami zostały osoby niepełnosprawne oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, mające trudności z integracją zawodową i społeczną.

Beneficjentem Projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość” jest Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, zaś twórcą i bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.