ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - grafika komputerowa i tworzenie stron www dla dwóch osób

Wpisany przez Źródło Własne środa, 21 września 2011 07:57

Drukuj


1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenie zawodowe: grafika komputerowa i tworzenie stron www dla 2 Beneficjentów Ostatecznych projektu.


2. Przedmiot zamówienia: Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - grafika komputerowa i tworzenie stron www dla dwóch osób.


3. Termin realizacji zamówienia: 03.10.2011r.-15.12.2011r.


4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania /


5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagania dotyczące kursu:

 

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.3).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na kurs: grafika komputerowa i tworzenie stron www". Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14


7. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia 30 września 2011r. godz. 14.00


Załącznik:
Załącznik nr 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego