Aktywny Samorząd 2021

Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 10 sierpnia 2021 16:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021.

Osoby niepełnosprawne w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2021 jeszcze do 31 sierpnia br. mogą składać wnioski o dofinansowanie  form wsparcia przyczyniających się do  likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

   Więcej: Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

 

Aktywny Samorząd w 2021 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 28 lutego 2020 22:53

Aktywny samorząd w 2021 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku.

Aktywny Samorząd logo

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w 2021 roku:

Moduł I

01.03.2021 r. – 31.08.2021 r.

Moduł II

01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. (rok akademicki 2020/2021)

01.08.2021 r. – 10.10.2021 r. (rok akademicki 2020/2021)

Także w 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć
już od dnia 1 marca 2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w  systemie SOW
z  różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie
o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Więcej: Aktywny Samorząd w 2021 roku

 

Załączniki - Aktywny Samorząd 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 28 lutego 2020 22:46

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, będącym załącznikiem do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Wnioski do pobrania i oświadczenia

Oświadczenia

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordOświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderOświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenia

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd ruchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd ruchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd wzroku

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd wzroku

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i zadanie 4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordModuł II - zaświadczenie z uczelni

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderModuł II - zaświadczenie z uczelni

Wnioski

Moduł I

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar A1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar A2 lub A3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar A4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar B1 lub B3 lub B4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar B2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar B5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy - wzór nr 9

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy - wzór nr 9

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - wzór nr 10

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - wzór nr 10

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar C5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek obszar D

Moduł I

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

UWAGA!

Aby wnioskować o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” należy złożyć:

 • WNIOSEK – odpowiedni dla poszczególnych obszarów i zadań
  • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczeniem o wysokości miesięcznych dochodów
  • zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu/kontynuacji edukacji
  • zaświadczenie o zatrudnieniu  
 • SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA - właściwą dla konkretnego obszaru
  i zadania
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - jeśli jest wymagane ze względu na rodzaj niepełnosprawności
  i wybrane zadanie

Moduł I

Obszar A Zadanie 1

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R

-          oferta cenowa

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

 

 

Obszar A Zadania 2 i 3

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L

-          oferta cenowa

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

Obszar A Zadani 4

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L

-          oferta cenowa

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar B Zadania 1 ,3, 4

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk :  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności

-          zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O: osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności:

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L: osoba z dysfunkcją narządu słuchu

-          oferta cenowa

-          opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar B  Zadanie 2

-          orzeczenie o niepełnosprawności,

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar B  Zadanie 5

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy  dziecka

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar C  Zadanie 1

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista)

-          dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

-          fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar C  Zadanie 2

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          oferta cenowa

-          fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

Obszar C  Zadanie 3

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista)

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

Obszar C  Zadanie 4

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista)

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

Obszar C  Zadanie 5

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          oferta cenowa

-          zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda)

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          oferta cenowa

-          fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

-          dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Obszar D

-          orzeczenie o niepełnosprawności

-          oświadczenie o dochodach

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-          akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

-          dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną

-          zaświadczenie, że dziecko uczęszcza do placówki

-          informacja o poniesionych kosztach (z placówki).

Aby wnioskować o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” należy złożyć:

  • WNIOSEK
  • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczeniem o wysokości miesięcznych dochodów
  • zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu/kontynuacji edukacji
  • zaświadczenie o zatrudnieniu  wraz z informacją czy pracodawca dofinansowuje nauką  
  • skan Karty Dużej Rodziny

 

Informacja dodatkowa – dokumenty  należy dołączyć  do wniosku w formie:

•             skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

•             kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącza się  w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.