INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

INFORMACJA EKSPERCKA

„TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

Problematyka dotycząca przemocy w związkach partnerskich oraz w rodzinie jest skomplikowana i trudna. U podstaw wielu działań agresywnych znajdują się czynniki genetyczne, neurobiologiczne, neuropsychologiczne, psychologiczne, środowiskowe oraz sytuacyjne. Występowanie zachowań przemocowych zależy od specyficznej ich konfiguracji, wzajemnego oddziaływania, jego siły i intensywności. Podobnie złożone w swej istocie jest postępowanie osób doświadczających przemocy i pozostających w długoletnich relacjach z tymi, którzy je krzywdzą. Warto zauważyć, że możliwość zrozumienia obydwu zagadnień jest w dużym stopniu zniekształcona przez pojawiające się i w krążące w przestrzeni publicznej mity, myślenie stereotypowe i tendencyjne.(...)

INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Reader 23.10.2015_Syndrom_bitych_kobiet.pdf