Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, stacjonarnych i zdalnych warsztatach Akademii Mocy Kobiet w kwietniu 2023 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 17 marca 2023 13:48

Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, stacjonarnych i zdalnych warsztatach Akademii Mocy Kobiet w kwietniu 2023 roku:

 

logo Akademia Mocy Kobiet

ON_LINE:

Prawny: Alimenty na dziecko- wniosek, kalkulacja
Termin: 13.04.2023 czwartek w godz. 18:00–20:00, Szkolenie : on-line  
Prowadząca: Aleksandra Kutyma - specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego oraz mediatorka w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Centrum Mediacji przy ORA w Warszawie. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem rodzinnym – rozwodami, podziałami majątku, alimentami czy ustalaniem kontaktów z dziećmi.

Więcej: Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, stacjonarnych i zdalnych warsztatach Akademii Mocy Kobiet w kwietniu 2023 roku

 

Zaproszenie dla rodzin zastępczych do wzięcia udziału w wakacyjnym pobycie w Trzciance

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 06 marca 2023 11:27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza rodziny zastępcze do wzięcia udziału w wakacyjnym pobycie w Trzciance, organizowanym przez Fundację Podaj Dobro.

 

Zaproszenie dla rodzin zastępczych do wzięcia udziału w wakacyjnym pobycie w Trzciance

 

Więcej: Zaproszenie dla rodzin zastępczych do wzięcia udziału w wakacyjnym pobycie w Trzciance

   

Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 10:55

Flaga Polski oraz Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy
Wartość dofinansowania – 1 348 830,98 zł,Całkowita wartość zadania – 1 348 830,98 zł

Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki wraz z Wicestarostą – Anitą Gołosz oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisał z Wojewodą Mazowieckim  umowę na  realizację   Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023”. Autorem wniosku do Wojewody oraz koordynatorem realizacji Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Celem programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023”  jest  zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia a co za tym idzie  nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023”  z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w powiecie szydłowieckim skorzysta 52 osoby niepełnosprawne.  Program będzie realizowany przez 9 miesięcy począwszy  od 10 marca 2023r. Nabór uczestników przeprowadzono w listopadzie 2022r. na etapie sporządzania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej: Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

   

Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 10:48

Flaga Polski oraz Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.  
Wartość dofinansowania – 596 942,84 zł – Całkowita wartość zadania – 596 942,84 zł

Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki wraz z Wicestarostą – Anitą Gołosz oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisał z Wojewodą Mazowieckim  umowy na  realizację  Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Autorem wniosku do Wojewody Mazowieckiego  oraz koordynatorem realizacji Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu prowadzi nabór osób chętnych do skorzystania z Programu „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2023”. Realizacja programu przewidziana jest w okresie od marca do października 2023r. w dwóch formach:

a) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

b) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, całkowicie zależną , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, tel. 48 6174714

   

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 09:35

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.

W ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2023 osoby uprawnione mogą korzystać z następujących form wsparcia przyczyniających się do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Więcej: Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk wtorek, 28 lutego 2023 10:17

 

logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - (orzeł w koronie)

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego „Usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim” w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 i Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

   

Projekt "SamoDZIELNI"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 22 lutego 2023 10:46

loga pfr fundacja - samodzielni

Informujemy, że Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna IV edycję Projektu „SamoDZIELNI” skierowanego do młodzieży w wieku 17-20 ,lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy.

Dokładniejsze informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej

https://fundacjapfr.pl/samodzielni.html

Zachęcamy do udziału!

Więcej: Projekt "SamoDZIELNI"

   

Strona 1 z 34