Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:55

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:55

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych edycja 2022

   

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:40

loga - flaga RP - Godło RP

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

– EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE –  815 949 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 815 949 ZŁ

   

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:40

loga - flaga RP - Godło RP

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

– EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE –  511 836 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 511 836 ZŁ

   

Zarządzenie nr 1/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 04 stycznia 2022 22:00

Zarządzenie Nr 1/2022

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 04 stycznia 2022 r.

w wyznaczenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego PCPR w Szydłowcu oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w zamian za dzień ustawowo wolny - Nowy Rok przypadający w sobotę 01 stycznia 2022 r.

 

Więcej: Zarządzenie nr 1/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy

   

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 23 grudnia 2021 22:24

Flaga Polski oraz Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE – 815 949 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 815 949 ZŁ

 

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

   

Zaproszenie na darmowym spektakl pt.: Betlejem

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 10 grudnia 2021 16:03

Plakat Darmowy spektakl pt.: „Betlejem” Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Darmowy spektakl pt.: „Betlejem” Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.W dniu 19 grudnia 2021 r. odbędzie się darmowy spektakl Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pt. „Betlejem”. Spektakl jest przeznaczony dla rodzin z pieczy zastępczej. Rodziny chętne, do wzięcia udziału w spektaklu  prosimy o kontaktowanie się z organizatorem pod nr. telefonu tel.: +48 22 2088888.

Więcej: Zaproszenie na darmowym spektakl pt.: Betlejem

   

Strona 1 z 30