Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

Wpisany przez Administrator czwartek, 23 grudnia 2021 22:24

Drukuj

 

Flaga Polski oraz Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE – 815 949 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 815 949 ZŁ

 


Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 30 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mają możliwość możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:


Zaplanowano realizację Programu od 1 stycznia 2022r. do 21 grudnia 2022r.
UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Zarówno termin realizacji jak i kosztorys może ulec zmianie po otrzymaniu wyników naboru.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w PCPR, 26-500 Szydłowiec ul. Metalowa 7,
tel 48 6174714, 15. Chętnych do udziału w Programie zapraszamy do kontaktu z dyrektorem PCPR p. M. Michalską