Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wpisany przez Administrator wtorek, 04 sierpnia 2020 16:24

Drukuj

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II - program ma na celu pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym /zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W ramach programu można uzyskać  dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

Nabór wniosków w semestrze 2020/2021 trwa od 1 sierpnia do 10 października 2020 r.

Wnioski  można składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną  do tego celu platformę SOW

Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/

Zapraszamy i zachęcamy osoby, które korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania w ramach  Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” do składania wniosków w formie elektronicznej.  Wymagane załączniki (zaświadczenie z uczelni , oświadczenie o dochodach itd.) należy pobrać i w formie skanu dołączyć do wniosku poprzez platformę SOW.

Pełna informacja na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki na temat zakładania konta oraz wypełnienie i wysłanie wniosków: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających  z systemu tel.  800 889 777

Połączenie jest bezpłatne, należy dzwonić w godzinach od 9.00 do 17.00

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Pomocne linki:
Profil zaufany:  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
Podpis elektroniczny https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Aktywny Samorząd 2020” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.