Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Wpisany przez Administrator wtorek, 02 lutego 2021 21:32

Drukuj

Zarządzenie Nr 2/2021

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na terenie powiatu szydłowieckiego oraz wprowadzeniem tzw „czerwonej strefy” w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

§1

  1. Z dniem 1 lutego 2021 r. traci moc § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 2/2020 Dyrektora PCPR w Szydłowcu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na terenie powiatu szydłowieckiego oraz wprowadzeniem tzw „czerwonej strefy” w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
  2. Przywraca tryb pracy stacjonarnej w stałych godzinach pracy urzędu tj od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30.
  3. Pozostałe zapisy cytowanego wyżej Zarządzenia, dotyczące obsługi interesantów oraz organizacji pracy PCPR w Szydłowcu pozostają bez zmian .

 

§2

Zobowiązuje się Informatyka zatrudnionego w PCPR do zamieszczenia niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej PCPR.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

[PDF] - treść zarządzenia (skan)