Ogłoszenia

Zarządzenie nr 1/2018 - w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 06 marca 2018 15:07

Skan - Zarządzenie nr 1 / 2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 6 marca 2018r.


w sprawie: ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej

Więcej: Zarządzenie nr 1/2018 - w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia

 

OGŁOSZENIE - Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 17 lutego 2016 16:47

W dniach od 22 do 26 lutego 2016 roku w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Strażackiej 1A, w godzinach urzędowania osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach udzielać będą:

  • 22 lutego 2016 roku — prokurator Janusz Kaczmarek (tel. 48 617-54-64)
  • 23 lutego 2016 roku — prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)
  • 24 lutego 2016 roku — prokurator Aneta Kiełbasińska (tel. 48 617-54-76)
  • 25 lutego 2016 roku — prokurator Janusz Kaczmarek (tel. 48 617-54-64)
  • 26 lutego 2016 roku — prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)

KIEROWNIK
OŚRODKA ZAM. PROKURATURY
Janusz Kaczmarek

Więcej: OGŁOSZENIE - Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

   

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 15 maja 2015 16:02

Skan - Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Więcej: Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

   

OGŁOSZENIE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 kwietnia 2015 14:26

Skan Pisma podpisany przez starostę szydłowieckiegoNa  podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne z gminami powiatu szydłowieckiego projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczyniają się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 

Więcej: OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 22 kwietnia 2015 16:13

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko.
Numer ogłoszenia: 57267 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 6174713, faks 48 6174713.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Więcej: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

   

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 marca 2015 02:38

skan ogłoszenia

Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 

 

 

Więcej: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

   

Startuje Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 11 marca 2015 17:03

loga projektu

Startuje Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015

– blisko 800 tysięcy złotych na realizację około 200 projektów grup nieformalnych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego


Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na Rozwój Organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne założenia Konkursu.

stopka z logami projektu

Więcej: Startuje Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015

   

Ogłoszenie - RA 060/2/14

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 07 lutego 2014 11:33

Ogłoszenie

W dniach od 24 do 28 lutego 2014 roku w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Strażackiej 1A, w godzinach urzędowania osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach udzielać będą:

Więcej: Ogłoszenie - RA 060/2/14

   

e-szansa w szydłowieckim

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 22 października 2013 06:45

Plakat informacyjny projektu e-szansa

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO,
KTÓRZY NIE POSIADAJĄ KOMPUTERA I DOSTĘPU DO INTERNETU,

więcej informacji na stronie www.szydlowiecpowiat.pl