Aktywny Samorząd 2019

Uwaga - Zmiany w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 20 sierpnia 2019 14:23

Uwaga - Zmiany w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, iż dnia 17 lipca 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 wprowadził modyfikację dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 r. Modyfikacje dotyczą :

 1. Moduł I Obszar C Zadanie 1–pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przeznaczone dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieniu;
 2. Moduł II – możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy, na pokrycie innych kosztów kształcenia-o 800 złotych z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP-
  i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON

 

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 roku

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

 

Zarządzanie nr 1/PFRON/2019 Dyrektora PCPR w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 27 marca 2019 13:49

Zarządzenie nr 1/PFRON/2019 - skan

Zarządzanie nr 1/PFRON/2019

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków
oraz powołania Komisji do spraw oceny wniosków w sprawie dofinansowania
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

 

Więcej: Zarządzanie nr 1/PFRON/2019 Dyrektora PCPR w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

   

Załączniki - Aktywny Samorząd 2019

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 28 lutego 2019 12:46

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 roku

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

 

Wnioski do pobrania i oświadczenia

Oświadczenia

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderOświadczenie przetwarzania danych osobowych

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordOświadczenie o dochodach

Zaświadczenia

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 2

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 3

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 4

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd ruchu

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd wzroku

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 2 - narząd ruchu

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 2 - narząd wzroku

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i 4

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderModuł II - załącznik nr 4 - zaświadczenie z uczelni

Wnioski

Moduł I

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar A1

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar A2

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar A3

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar A4

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B1

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B2

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B3

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B4

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B5

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C1

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C2

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C3

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy - wzór nr 9

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C3 - Specyfikacja i kosztorys protezy dla beneficjenta - wzór nr 11

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C4

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - wzór nr 10

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C4 - Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - wzór nr 12

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C5

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar D pełnoletnie

Moduł II

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek MODUŁ II-dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

   

Pilotażowy program Aktywny samorząd 2019

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 28 lutego 2019 22:53

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 02.05.2019 r. do 31.08.2019 r.

Moduł II

od dnia 01.03.2019 r do 30.03.2019 r. (I termin - rok akademicki 2018/2019)

od dnia 01.08.2019 r. do 10.10.2019 r. (II termin - rok akademicki 2019/2020)

Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku