Narodowy Dzień Życia "Stawiam na rodzinę!"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

rodzinnej atmosfery dla swoich podopiecznych, za przekazywanie dobrych wzorców rodzinnych i budowanie odpowiedniego środowiska wychowawczego złożyli: przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak i kierownik PCPR Maria Michalska.

W czasie uroczystości dla przybyłych na spotkanie gości wystąpili młodzi aktorzy z Teatru "U Radziwiła". Spektakl słowno-muzyczny o miłości przygotowały panie Sława Hanusz i Danuta Klepaczewska. W imieniu zaproszonych słowa podziękowań za pamięć i wyrazy uznania przekazała Wanda Kwietniewska.

Dyplomy otrzymali:
1. Kubala Donata
2. Gwarek Teresa
3. Wiśnios Aneta i Jacek
4. Karlikowscy Janina i Stanisław
5. Jaźwieccy Jadwiga i Sławomir
6. Ołub Stanisława
7. Berus Jerzy
8. Madej Danuta
9. Derlatka Teresa i Krzysztof
10. Zugaj Barbara
11. Rychliccy Bożena i Krzysztof
12. Ludew Marianna
13. Wilczyńska Agata i Michał
14. Stępniak Agnieszka i Rafał
15. Żuwalska Kazimiera
16. Malmon Jadwiga i Marian
17. Salamaga Krystyna
18. Wudarczyk Henryka i Edward
19. Sobiech Wiesława i Janusz
20. Ziętkowscy Beata i Zdzisław
21. Fołkowicz Leszek i Renata
22. Pyzara Marianna i Henryk
23. Sujeccy Małgorzata i Jacek
24. Michnicka Aleksandra

Zaproszeni i uhonorowani okolicznościowymi dyplomami zostali również: Pani Wanda Kwietniewska, która od 1979r. prowadziła w Wysokiej Rodzinny Dom Dziecka oraz aktualny dyrektor tej placówki pan Jarosław Jakubowski. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W tym roku piąty raz obchodziliśmy w Polsce Narodowy Dzień Życia. Hasło obchodów miało podkreślić olbrzymią rolę rodziny w życiu Polaków . Znaczenie rodziny podkreślają także rodziny zastępcze, które pomagają dzieciom dotkniętym kryzysem swych naturalnych rodzin. W czasie spotkania poruszono problemu nurtujące rodziców zastępczych. Kierownik Michalska zaproponowała zorganizowanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych. Wspólnie z p. Laurencją Piasecką - pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu zaproszono na pierwsze spotkanie w dniu 12 czerwca o godz 16.00 do świetlicy PCPR w Szydłowcu.

 

zdjęcie 01

(więcej zdjęć w galerii)