30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi , którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. Szkoda tylko, że proces ten przebiega wciąż za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Dlatego w interesie dzieci, w interesie zdrowego społeczeństwa, należy wspierać rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego. W powiecie szydłowieckim wciąż poszukujemy kandydatów na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Podjęcie starań o pełnienie funkcji rodziny zastępczej to ważna i odpowiedzialna decyzja. Jest to kwestia nie tylko motywacji i chęci pomocy dzieciom, ale też kwestia wyboru przez tę rodzinę takiego, a nie innego stylu życia. Podjecie decyzji o byciu rodziną zastępczą jest o wiele trudniejsze niż zmiana pracy. Dlatego, że praca to 8 godzin dziennie, po których idziemy do domu i możemy odpocząć. Zaś bycie rodziną zastępczą to jest styl życia, który trwa kilkanaście lat, dopóki dzieci nie wyfruną z gniazda. Nie ma urlopu, nie ma zwolnienia lekarskiego, możliwości powiedzenia sobie: "ja mam dosyć tego wszystkiego". To jest decyzja, która wiąże ludzi na ogromną część życia.

Dlatego też chyląc czoło przed wszystkimi, którzy podjęli się tej jakże odpowiedzialnej funkcji składamy w dniu ich święta najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, satysfakcji z pełnionej funkcji oraz pociechy z dzieci.

Maria Michalska
Dyrektor PCPR w Szydłowcu
oraz pracownicy