Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarządzenie Nr 2/2021

 

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań  i ogłoszeniem stanu pandemii  w celu  przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-l9 wśród pracowników i  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Zarządzam, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, co następuje:

§ 1

W zakresie obsługi  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

1.    Zawiesza się przyjmowanie petentów w siedzibie PCPR w Szydłowcu.

2.    Ustala się przyjmowanie wszelkich wniosków i dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej , E-PUAP,  SOW (System Obsługi Wsparcia) lub skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do siedziby PCPR.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach petenci mogą być obsługiwani w siedzibie PCPR przy specjalnie przygotowanym stanowisku, za osłoną z pleksi . Zarówno petenci jak i pracownicy PCPR winni mieć zasłonięte nos i usta i  po wejściu do biura winni zdezynfekować ręce.

4.    Porad i informacji udziela się wyłącznie drogą telefoniczną 48 6174714 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.    Niezbędne druki można pobrać na stronie internetowej PCPR w Szydłowcu adres: http://www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl//    zakładka druki do pobrania.

§ 2

W zakresie  organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

1.    Ustala się pracę rotacyjną. Załoga została podzielona na dwa zespoły pracujące na przemian: tydzień w siedzibie PCPR i tydzień poprzez  pracę zdalną.

 • Zespół 1 stanowią:
  • Michalska Maria- Dyrektor,
  • Bracha Agnieszka – starszy specjalista pracy z rodziną
  • Ilona Woźniak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Zespół 2 stanowią :
  • Julian Włodarczyk- kierownik zespołu ds. osób niepełnosprawnych
  • Jolanta Pietras – kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej
  • Katarzyna Wełpa- konsultant
  • Katarzyna Dudek – pracownik socjalny

   Nie zmienia się system pracy :
 • Pauliny Kotkowskiej- głównej księgowej
 • Elżbiety Ruzik- pracownika gospodarczego
 • Martyny Wólczyńskiej – gońca

2.  Zakres pracy zdalnej dla pracowników określonych w ust.2 oraz sposoby kontroli określa wewnętrzny dokument.

3. Wszelkie wyjazdy w ramach delegacji służbowych będą możliwe tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej.

4. Odwołuje się zaplanowane zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dzieci.

5. Odwołuje się wizyty koordynatora w rodzinach zastępczych, rodzinach  biologicznych wychowanków oraz  u kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakty odbywać się będą
zdalnie – telefonicznie, mailowo, sms a w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu osobiście w siedzibie PCPR.

6. Odwołuje się wszystkie kontrole zewnętrzne. W przypadku  kontroli dofinansowania ze środków PFRON analizowana będzie zgromadzona dokumentacja, w tym  dokumentacja
zdjęciowa.

§ 3

Zobowiązuje się Informatyka zatrudnionego w PCPR  do zamieszczenia informacji dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, dotyczących organizacji pracy wprowadzonych niniejszym zarządzeniem na drzwiach wejściowych siedziby PCPR oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Zespołów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania