Trwa nabór uczestników do „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Program skierowany jest do osób  pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem 
i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosują przemoc wobec swoich bliskich:

1)      które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie,

2)      skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,

3)      stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia prowadzonej w ośrodkach opieki zdrowotnej (w ramach uzupełnienia podstawowej terapii)

4)      osoby, które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w Programie tym samym potwierdzając fakt stosowania przemocy.

Celem programu jest:

1)      kształtowanie umiejętności samokontroli i radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz w sytuacjach trudnych

2)      rozwijanie umiejętności współżycia w rodzinie

3)      kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych i kontroli nad tymi zachowaniami

4)      psychoedukacja sprawców przemocy w rodzinie w kierunku zmian zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy,

5)      zdobycie umiejętności prawidłowego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
w rodzinie bez stosowania przemocy,

6)      uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania przemocy oraz odpowiedzialności moralnej za popełnione czyny przemocy

7)      zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie

8)      dostarczenie informacji na temat prawnych skutków stosowania przemocy w rodzinie

9)      uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych

10)  opracowanie planu zapobiegającego użycia przemocy w przyszłości.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników.