Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Chcąc ułatwić zainteresowanym dotarcie do właściwych podmiotów i instytucji działających na terenie województwa, zamieściliśmy w opracowaniu informacje dotyczące specjalistycznej opieki medycznej, wsparcia psychologicznego, pomocy socjalnej, zasad orzekania o niepełnosprawności, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji.

W związku z powyższym przekazuję na Państwa ręce „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością” i zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie opracowania do podległych jednostek na Państwa terenie oraz udostępnianie zainteresowanym mieszkańcom Powiatu. Informator dostępny jest na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl w zakładce Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Zdrowia
Halina Krajkowska

[Pobierz PDF] - Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

 

Pierwsza strona informatora