Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 10 sierpnia 2021 16:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021.

Osoby niepełnosprawne w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2021 jeszcze do 31 sierpnia br. mogą składać wnioski o dofinansowanie  form wsparcia przyczyniających się do  likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

   Więcej: Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

 

Uroczyste zakończenie projektu TERAZ TY!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 06 sierpnia 2021 20:41

Uroczyste zakończenie projektu „TERAZ TY!”

W dniu 5.08.2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało uroczyste zakończenie Projektu TERAZ TY! dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Pani Maria Michalska przemawia po lewej oraz Marcin Lewiński po prawej

Więcej: Uroczyste zakończenie projektu TERAZ TY!

   

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 28 maja 2021 19:21

Drodzy Rodzice Zastępczy

W dniu Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzicom Zastępczym oraz Prowadzącemu Rodzinny Dom Dziecka najserdeczniejsze podziękowania i uznanie za trud wychowania drugiego człowieka, za Państwa otwarte serca i troskę, aby zapewnić wychowankom szczęśliwe wzrastanie w poczuciu bezpieczeństwa i miłości.

Życzymy Wam wytrwałości, realizacji planów i wielu sukcesów wychowawczych. Dobro niech do Was wraca ze zdwojoną siłą każdego dnia. Niech uśmiech dziecka wynagradza codzienny trud, a ich beztroska będzie idealnym odbiciem Waszych serc. Optymizm niech w Państwu nie gaśnie, a każdy dzień niech przynosi wiele szczęścia.

A dla podopiecznych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzymy samych radosnych i przepełnionych miłością dni.


 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szydłowcu   

Cofnięto zakaz organizacji turnusów rehabilitacyjnych do dnia 05.06.2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 25 maja 2021 10:38

W/g Dz z 14 maja poz. 905 rozp RM z dnia 14 maja turnusy rehabilitacyjne mogą się odbywać.
Cofnięto zatem zakaz organizacji turnusów rehabilitacyjnych do dnia 05.06.2021 r.

 

[PDF] - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

   

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 19 maja 2021 15:54

loga_flagapolski_godlopolsk

Zadanie realizowane w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie
o naborze osób niepełnosprawnych do Programu
Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest prowadzenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, w tym 2 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez członków rodzin lub opiekunów, które uzyska pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w wymiarze 20 godzin na osobę.

Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa obejmować będzie w szczególności:

 • zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
 • zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
 • wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, w zakresie nauki rehabilitacji, w zakresie nauki dietetyki.

 

Więcej: Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

   

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 19 maja 2021 15:36

loga_flagapolski_godlopolsk

Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie

o naborze osób niepełnosprawnych do Programu
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 17 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym,
 • 4 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
 • 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Więcej: Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

   

Zawieszona realizacja turnusów rehabilitacyjnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 07 maja 2021 10:46

Informujemy, że na mocy § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861), od dnia 8 maja do dnia 5 czerwca b.r ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, w myśl art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

   

Strona 9 z 37