Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 19 maja 2021 15:54

loga_flagapolski_godlopolsk

Zadanie realizowane w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie
o naborze osób niepełnosprawnych do Programu
Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest prowadzenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, w tym 2 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez członków rodzin lub opiekunów, które uzyska pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w wymiarze 20 godzin na osobę.

Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa obejmować będzie w szczególności:

 • zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
 • zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
 • wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, w zakresie nauki rehabilitacji, w zakresie nauki dietetyki.

 

Więcej: Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

 

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 19 maja 2021 15:36

loga_flagapolski_godlopolsk

Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie

o naborze osób niepełnosprawnych do Programu
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 17 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym,
 • 4 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
 • 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Więcej: Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

   

Zawieszona realizacja turnusów rehabilitacyjnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 07 maja 2021 10:46

Informujemy, że na mocy § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861), od dnia 8 maja do dnia 5 czerwca b.r ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, w myśl art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

   

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 20 kwietnia 2021 16:21

Zarządzenie Nr 4/2021

 

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z ogłoszeniem stanu pandemii i zachorowaniami wśród pracowników PCPR w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID- 19 wśród reszty pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zarządzam, w okresie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do odwołania, co następuje:

Więcej: Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

   

Jak złożyć wniosek w Systemie SOW, nie posiadając podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego?

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 10 lutego 2021 18:06

Jak złożyć wniosek w Systemie SOW, nie posiadając podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego?

 

Chcesz wnioskować online w systemie SOW, ale nie masz podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego?

Rozwiązaniem jest posiadanie tymczasowego profilu zaufanego – uzyskasz go bez wychodzenia z domu!

Tymczasowy profil zaufany może być używany w systemie SOW do podpisywania wniosków przez 3 miesiące, a gdy straci ważność, załóż zwykły profil zaufany. Tymczasowy profil zaufany może zostać przedłużony automatycznie, jeśli nadal będą obowiązywać ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Czego potrzebujesz?

 • Ważnego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.
 • Urządzenia z dostępem do internetu, wyposażonego w kamerę i mikrofon. Może to być tablet, telefon, komputer stacjonarny lub laptop. Na tym urządzeniu musi działać aplikacja do rozmowy wideo, tj. Microsoft Teams (dostępna za darmo).

Złóż wniosek o tymczasowy profil zaufany

Pełną informację znajdziesz na portalu GOV.

Przypominamy, że od 1.01.2021 trwa nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Aplikuj online w Systemie SOW, korzystając z podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub tymczasowego profilu zaufanego.

   

Współpraca PFRON i NFZ przy wnioskowaniu o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 09 lutego 2021 19:11

Współpraca PFRON i NFZ przy wnioskowaniu o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Automatyczne przesyłanie zleceń lekarskich przy elektronicznym wnioskowaniu o dofinansowanie ze środków PFRON na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to efekt planowanej integracji systemów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Od stycznia bez wychodzenia z domu można składać także wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

PFRON i NFZ pracują wspólnie nad integracją swoich systemów, aby składanie wniosków przez internet było jeszcze łatwiejsze. We wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON – na podstawie numeru potwierdzonego zlecenia lekarskiego – wszystkie dane dotyczące tego zlecenia zostaną automatycznie uzupełnione w systemie SOW. Nie będzie zatem potrzeby ich odrębnego dołączania.

Konieczność drukowania potwierdzonych zleceń lekarskich wystąpi tylko w takiej sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością będzie chciała złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON wyłącznie w wersji papierowej.

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, powinna otrzymać od świadczeniodawcy realizującego zlecenie lekarskie – np. sklepu ortopedycznego – elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało ono przyjęte do realizacji.

Aby skompletować elektroniczny wniosek w SOW, należy dołączyć również ofertę handlową otrzymaną od sklepu w postaci elektronicznej, czyli np. fakturę pro forma w pliku pdf. Jeśli wnioskodawca stara się o dofinansowanie PFRON już po zrealizowaniu zakupu, to powinien do wniosku dołączyć elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało zrealizowane, a także fakturę potwierdzającą zakup.

System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Od stycznia br. PFRON uruchomił elektroniczne nabory na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo, od 1 marca 2020 roku uruchomione zostaną w postaci elektronicznej wszystkie nabory w programie Aktywny Samorząd.

Dzięki informatycznej platformie osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu. Dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny i możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Źródło: witryna PFRON.

   

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 02 lutego 2021 21:32

Zarządzenie Nr 2/2021

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na terenie powiatu szydłowieckiego oraz wprowadzeniem tzw „czerwonej strefy” w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

§1

 1. Z dniem 1 lutego 2021 r. traci moc § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 2/2020 Dyrektora PCPR w Szydłowcu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na terenie powiatu szydłowieckiego oraz wprowadzeniem tzw „czerwonej strefy” w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
 2. Przywraca tryb pracy stacjonarnej w stałych godzinach pracy urzędu tj od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30.
 3. Pozostałe zapisy cytowanego wyżej Zarządzenia, dotyczące obsługi interesantów oraz organizacji pracy PCPR w Szydłowcu pozostają bez zmian .

Więcej: Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

   

Strona 5 z 32