Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

„CZAS NA ZMIANY”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 03 stycznia 2017 22:12

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„CZAS NA ZMIANY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 stycznia 2017r. przystąpiło  do realizacji projektu  systemowego  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r. w dwóch edycjach od 01.01.2017r. do 30 .11.2017r. oraz od 01.11.2017r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 540 973,33 w tym:

 

Więcej: „CZAS NA ZMIANY”

 

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 28 listopada 2016 23:23

Informujemy, że Stowarzyszenie „RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w Warszawie wraz z muzeami warszawskimi z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zapraszają w dniach 2 i 3 grudnia 2016r. na IX Dzień Otwarty w Muzeach dla Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów

Inauguracja obchodów oraz program artystyczny odbędą się w Muzeum Narodowym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 3, 2 grudnia 2016 r. w godz. 9.30-11.00

Udział w imprezie jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty poszczególnych muzeów PLIK_MUZEA dzień ON 2016

W akcji biorą udział następujące muzea:

 • Muzeum Narodowe
 • Muzeum Sportu i Turystyki
 • Muzeum Fryderyka Chopina
 • Muzeum Niepodległości
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Muzeum Pałac w Wilanowie
 • Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
 • Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w obchodach!

   

RELACJE RODZINNE – WIĘŹ, A POCHODZENIE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 22 listopada 2016 00:53

„RELACJE RODZINNE – WIĘŹ,  A POCHODZENIE”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

25 LISTOPADA 2016 R. W GODZ. OD 9.00 DO 15.00

SZKOLENIE POPROWADZI PANI BEATA WOŹNIAK - FALISZEWSKA

MIEJSCE  -  SALA KONFERENCYJNA PUP

   

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator niedziela, 20 listopada 2016 00:40

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:

  Więcej: Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

   

Zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 września 2016 16:38

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II w semestrze 2016/2017 mogą składać wnioski w siedzibie PCPR do 10.10.2016r.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd Moduł II uczące się osoby z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać  pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać na naszej stronie w zakładce „Aktywny samorząd 2016” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.