Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

PFRON ogłasza Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI - XIII edycja

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 13 lipca 2016 18:25

PFRON logoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza

XIII edycję Konkursu

na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

„OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac:

do 25 lipca 2016 r.

Więcej: PFRON ogłasza Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI - XIII edycja

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 13 lipca 2016 18:23

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

 

Trwa nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w następujących formach wsparcia :

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
 • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

W ramach MODUŁU I wnioski można składać do 30.08.2016r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Nabór wniosków za semestr 2016/2017 trwa od 01.07.2016r. do 10.10.2016r.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Aktywny samorząd 2016” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.

 

 

   

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3_C4

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 06 lipca 2016 18:37

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  • obszar C zadanie 3_propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy
  • obszar C zadanie 4 _propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do naprawy  protezy
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  • obszar C zadanie 3_specyfikacja i kosztorys wykonanej protezy
  • obszar C zadanie 4_specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

 

Wnioski

Moduł I

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordObszar C3 - Specyfikacja i kosztorys protezy dla beneficjenta

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordObszar C3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordObszar C4 - Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordObszar C4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy

 

   

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 25 maja 2016 16:59

 

Bukiet kwiatów

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego obchodzonego 30 maja składamy Rodzinom Zastępczym podziękowania za troskę i opiekę, którymi każdego dnia obdarzają swoich podopiecznych.

Życzymy zrozumienia, cierpliwości, szczęścia w rodzinach, pomyślności w życiu osobistym, codziennego uśmiechu i radości dla Państwa oraz Waszych dzieci.

 

Dyrektor i Pracownicy PCPR w Szydłowcu

   

Wniosek o Ustalenie prawa do dodatku wychowawczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 06 kwietnia 2016 18:22

logo 500+

Rodzina
500+ Program wsparcia dla rodziców

to długofalowy program, który pomoże ci pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci.

plik pdfWniosek o Ustalenie prawa do dodatku wychowawczego dostępny w dziale druków do pobrania.

rodzina 500+

więcej informacji na stronie programu rodzina500plus.gov.pl