Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 20 kwietnia 2017 10:44

Informuje, że dzień 2 maja 2017 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników

 

22 kwietnia 2017 dniem pracującym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 17 kwietnia 2017 11:44

Informujemy, że dzień 22 kwietnia 2017 r. (sobota) został ustalony jako dzień pracujący dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w zamian za dzień 2 maja 2017 r.

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu jako Partner Towarzystwa Altum realizuje projekt pod nazwą "Czas na aktywność w Powiecie Szydłowieckim"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 30 marca 2017 16:00

 

Plakat projektu Czas na aktywność w Powiecie Szydłowieckim

   

Aktywny samorząd w 2017 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 28 lutego 2017 23:06

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Więcej informacji

   

Program wyrównywania różnic między regionami III

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 15 lutego 2017 17:36

PFRON logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III lub kopiując poniży link do przeglądarki

www.pfron.org.pl