Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

14 sierpnia dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 10 sierpnia 2017 10:15

Informujemy, że dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Dzień ten został odpracowany 05 sierpnia 2017 r. (sobota).

 

05 sierpnia dniem pracującym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 sierpnia 2017 15:12

Informujemy, że dzień 05 sierpnia 2017 r. (sobota) został ustalony jako dzień pracujący dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w zamian za dzień 14 sierpnia 2017 r.

   

Trwa nabór wniosków w programie „Aktywny Samorząd”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 sierpnia 2017 15:09

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON. Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w następujących formach wsparcia :

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
  • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

W ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I wnioski można składać do 30.08.2017r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Nabór wniosków za semestr 2017/2018 trwa od 01.08.2017 r. do 10.10.2017 r.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Aktywny samorząd 2017” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.

   

Wyprawa do rezerwatu Piekło k. Niekłania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 09 czerwca 2017 20:44

6 czerwca br. uczestnicy zajęć  sportowych oraz spotkań Klubu Lidera odbywających się w ramach projektu  „Czas na zmiany” wzięli udział w wycieczce do rezerwatu przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem. 1,5 km odcinek trasy od parkingu do rezerwatu uczestnicy wycieczki pokonali maszerując z kijkami nordic –walking. Podczas pokonywania trasy maszerujący odpoczywali przy rozstawionych przez Nadleśnictwo Stąporków tablicach z informacjami, z których można dowiedzieli się wielu  ciekawych rzeczy np. o leśnym pszczelarstwie – bartnictwie, występujących na tym terenie drzewach oraz żyjących w na tym obszarze zwierzętach.

Więcej: Wyprawa do rezerwatu Piekło k. Niekłania

   

10 czerwca 2017 dniem pracującym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 06 czerwca 2017 12:44

Informujemy, że dzień 10 czerwca  2017 r. (sobota) został ustalony jako dzień pracujący dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w zamian za dzień 16 czerwca 2017 r.